Aktivitetsdag med elever från Länghem skola 25 augusti 2016

Tranemo sportfiskeklubb var med elever i klasserna 4-6 Länghems skola den 25 augusti vid Hoffsnäs där det var en
aktivitetsdag med olika stationer.
 

Tranemo sportfiskeklubb hade en metarstation där alla elever fick prova på att meta.

Det var 59 elever uppdelade i tre grupper. Eleverna hade olika kunskaper om hur man metar. För några var det första
gången.

Medlemmar från fiskeklubben visade hur man krokade loss och återsatte fisken i sjön. Eleverna fick även information
om allemansrätten och vad man behöver tänka på när man är ute i naturen.

I de flesta sjöar i Tranemo kommun är det gratis för barn ”upp till en viss ålder” att fiska.  Man måste dock ta reda på vad som gäller i den aktuella sjön.

Denna aktivitetsdag gav en bra möjlighet för Tranemo Sportfiskeklubb att visa upp sig för eleverna och informera om
vad klubben har att erbjuda. Vår ungdomssektion är för ungdomar från 11 år. Åldersgränsen är satt med tanke på
säkerheten.

Tranemo Sportfiskeklubb ungdomssektion åker ut och fiskar, inte bara i Tranemo kommun utan även i havet. En del aktiviteter görs tillsammans med seniorsektionen. Under våren och sommaren har vi haft mete varje onsdag för både vuxna och ungdomar.

Under aktivitetsdagen stod Svenska Sportfiskeföreningen för metspön till alla elever. Dessa fick eleverna sedan behålla efter avslutat fiske.

Svenska Sportfiskeföreningen har något som heter Klassdraget, och det innebär att en fiskeklubb tar ut elever för att få prova på mete/ispimpel under skoltid. Det lättaste sättet att komma i kontakt med klassdraget är att kontakta en
fiskeklubb, eller så kontaktar fiskeklubben skolan. Sedan ordnar fiskeklubben resten när skola och förening kommit
överens om en dag.

Man räknar med att 12 000 elever kommer att få prova på att meta under 2016.

Text
Klas Nielen / Lena Linusson
Foto
Lars-Erik Börjesson