Klarsjön
TSFK:s medlemskort gäller som fiskekort

Kroksjöarna
A-sjön
TSFK:s medlemskort gäller som fiskekort
Tillgång till båt, nyckel i förrådet/serveringen

B- och C-sjön
TSFK:s medlemskort gäller som fiskekort

Visen-Opperhalen
TSFK:s medlemskort gäller som fiskekort

Malensjöarna
TSFK:s medlemskort gäller som fiskekort
Tillgång till båt

Hjälmån-Assman fvo
Tranemosjön

TSFK:s medlemskort gäller som fiskekort
Tillgång till båt

Hagasjön
TSFK:s medlemskort gäller som fiskekort
Tillgång till båt

Gryssjön
TSFK:s medlemskort gäller som fiskekort
Tillgång till båt

Kroksjön Telefon 0325-76944