Historia

1956
Tranemo Sportfiskeklubb växte fram och bildades på våren av några entusiastiska sportfiskare.

Klubben hade fått fotfäste. Ett eget vatten anskaffades, Klarsjön, som sedermera rotenonbehandlades, för övrigt ett av de första vattnen i vårt län. Där inplanterades sedan laxöring, bäckröding och regnbåge. Denna sjö är fortfarande klubbens pärla. Medlemsantalet var då 14.

En klubbstuga arrenderades och rustades upp. Till Svansjö, belägen 1,5 mil utanför Tranemo, hörde tre fiskevatten, St och La Svansjön och Gäddesjön. Ägare var då Uddebo Såg, sedermera Limmareds Skogar. Dessa vatten arrenderas fortfarande av TSFK.
Casting kom in i klubbens verksamhet. Ett utbyte med Marks SFK och Borås SFK inleddes och utmynnades i många trevliga tävlingar. Även en del nationella tävlingar genomfördes.

En sträcka på 1 km av Viskan vid Björketorp arrenderades. Där bedrevs ett trevligt laxfiske under många år.

 

En klubblokal anskaffades i ett hyreshus, Ulfhäll, och bestod av ett rum med kokvrå.

Genom att ett antal medlemmar i klubbens bildades en Ekonomisk förening, inköptes Kilalund. En jordbruksfastighet på 18 ha, 1 mil utanför Tranemo. Det blev sedan klubbens hemvist i många år. En fiskdamm för uppfödning av laxartad fisk anlades, resultatet går inte till historien… Medlemsantalet var 18.

En fiskeklubb i Svenljunga hade bildats, SFK Brödringen, och ett trevligt klubbutbyte inleddes, vilket pågår fortfarande.

När gamla ålderdomshemmet i Tranemo skulle rivas fick TSFK ta hand om detta. En del material och inkomsterna av försålt material användes till att bygga vår nuvarande klubblokal på Västergården.

Den nya klubblokalen stod inte helt färdig när spaden sattes i jorden till Kroksjöns Fiskecamp. En del medlemmar bodde praktiskt taget vid anläggningen under dess uppförande. Den 12 juni stod den klar för invigning, som förrättades av generaldirektören för Fiskeristyrelsen, Lennart Hannerz. Medlemsantalet var 35.


TSFK 30-årsjubilerar och detta markeras med extra arrangemang i samband med säsongspremiären vid Kroksjöns Fiskecamp den 4 maj med bl a förstadagsstämpel. På hösten fick vi vår första svenska mästare, genom seger i damklassen vid SM i Kustfiske. Medlemsantalet var 45.


Vi fick två nya fiskevatten, dels en strömsträcka i Viskan, dels tillgång att fiska i Visen och Opperhalen, där vi har två båtar. Det förstnämnda fiskevattnet sades upp efter två år.

1988
En vaktmästare anställdes i klubben. C-sjön iordningsställdes som flugfiskevatten. Vi fick en svensk mästare, seger i damklassen, även totalsegrare vid SM i Havsfiske.


En första inplantering av signalkräfta gjordes i A-sjön.

TSFK 35 år. En uppskattad fiskeresa till Åland genomfördes. En andra inplantering av kräfta gjordes i A-sjön. Ett laxvatten i Ätran har anskaffats, det får bli klubbens jubileumspresent till medlemmarna. Medlemsantalet var 60.

En byggnad att innehålla cafeteria och turistbyrå, uppfördes vid Kroksjön, på rekordtiden 2 mån, av klubbens medlemmar, med viss hjälp av yrkesfolk. De två småstugor som frigjordes av detta bygge, flyttades till kullen i anslutning till campen och iordningsställdes till övernattningsstugor, en av dessa helt handikappanpassad. En medlem lyckades med bedriften att ta två SM-silver, dels i Havsfiske, dels i Kustfiske. Det togs en lax på 9 kg i vårt klubbvatten i Ätran.


Länge på klubbens önskelista stod ett förråd, verkstad och personalutrymme. Vi hade genom åren haft våra grejer utspridda lite varstans i Tranemo. Efter många turer om placering och utseende uppfördes byggnaden. Även dusch och toaletter till våra stugor byggdes. Och i bara farten byggdes ytterligare två stugor. Vi hade nu 16 bäddar att hyra ut. Även ett par nya bryggor iordningsställdes samt att markområden på campen förskönades. Antalet medlemmar var 66 st.

1994
De under 1993 påbörjade byggena avslutades. En trollingbåt på trailer anskaffades, för utlåning till medlemmarna. Klubben gick in som hälftenägare i en datorutrustning tillsammans med Distriktet. Ett SM-silver i Havsfiske blev årets skörd.

1995
En inplantering av öring, fördelad på tre sjöar, görs. För första gången ger stuguthyrningen större intäkt än fiskekort, under en månad (juli). En del av våra medlemmar begav sig till Lofoten och drog torsk och sej, många på över 10 kg. Klubben upplåter ”minikansli” i sina lokaler till Distriktet.


Klubben firar sitt 40-årsjubileum… Bl a görs en jubileumsresa till Hirtshals i Danmark.


I en så gammal sportfiskeklubb som TSFK, är ett generationsskifte oundvikligt. Det har betytt moderna fiskemetoder, då framförallt trolling. Klubben har haft fina fisketurer på Vänern, Vättern och Hanöbukten, där laxar och öring på 8-10 kg landats.


Fiskecampingen vid Kroksjön fortsätter att öka i antal. Så ytterligare åtgärder görs, med bl a fler stugor (7 st) och att det har funnits stor och fin regnbåge i sjöarna. En grillstuga vid Gäddesjön färdigställs. Antal medlemmar var 52 st + 10 st aktiva juniorer.

2000
Inplanteringen av signalkräftan i A-sjön som gjordes i början av 90-talet har gett gott resultat. Försäljning av fiskekort för kräftfiske till allmänheten påbörjas. Även ser vi att representationsfisket från företag ökar. Bästa året vad det gäller fiskekort och stuguthyrning sedan starten.


TSFK fyller 45 år. Under året kommer Vägverket och Tranemo kommun att planera nya idéer för ”vår” fiskecamp, vad det blir återstår att se? Ett par utställningar kommer att anordnas på fiskecampen. Klubben firar sitt officiella jubileum i Helsingborg under hösten. Och kronan på verket blir en resa till Porto Rico, Kanarieöarna senare på hösten med både havsfiske och kustfiske på programmet. Sedan kör vi vidare mot de 50!

Mycket, mycket mer skulle kunna nämnas. T ex vår ungdomsverksamhet, som startades 1972. Våra miljö- och fiskevårdande åtgärder, där åtskilliga 10-tals ton kalk spridits ut för handkraft. Vår strävan att förbättra Kroksjöns Fiskecamp, till sportfiskarnas stora glädje. Alla trivsamma fiskeresor, till land, till sjöss, till havs, med fina minnen och fångster. Men vi tänkte låta våra gamla medlemmar, genom de unga i TSFK, föra historien vidare genom muntlig tradition, för det är ju så med oss sportfiskare, att vissa saker har förmåga att växa med åren.

Och till sist. När man skriver historik, är det lätt att komma in i nostalgins värld och då dyker ett ord upp väldigt ofta. Varför?…

Varför gjorde jag inte si eller så, när jag hade den stora laxen på uppe i Norge?… Varför har fina fiskekamrater gått bort alldeles för tidigt?… Varför hade man mer tid och varför var fisket bättre förr?…

Inget svar kan egentligt ges på detta. Men upplev din hobby, sportfisket och gör det Nu… För fortare än man tror, sitter man där och har bara minnena kvar.

Historiken sammanställd av Bernt Arvidsson