Styrelsen

Styrelse 2017Ansvars- och arbetsfördelning
Ordförande: Greger Johansson
Kassör: Ulf Andersson
Sekreterare: Lena Linusson
Vice ordförande: Ingvar Persson
Vice sekreterare: Kjell Remstam
Klubbmästare: Ingvar Persson
Ungdomsansvarig: Klas Nielsen
Droginformatör: Klas Nielsen
Webb/IT-ansvarig: Lena Linusson
Aktivitetsansvarig: Greger Johansson
    Bitr. Lars-Erik Börjesson
    Bitr. Peter Eriksson
    Bitr: Klas Nielsen
Tävlingsansvarig: Peter Eriksson
    Bitr. Keijo Tuhti
Kroksjöansvarig: Ingemar Englund
    Bitr. Peter Eriksson
    Bitr./stugor: Elisabeth Örnemark
Båtansvarig: Keijo Tuhti
    Bitr. Peter Eriksson
Ansvarig uppvaktningar: Ingvar Persson
Samordnare för lussefest:  Stefan Ekerhed
     Bitr. Elisabeth Örnemark
Personalansvarig: Övergripande; Greger Johansson
     Arbetsledning: Ingemar Englund
Firmatecknare: Greger Johansson och Ulf Andersson