Tält

Tältplats utan el 110kr  

Betalning sker via cafeterian som hänvisar plats.