Tält

Tältplats med el 150kr  

Betalning sker via cafeterian som hänvisar plats.